VeBell's Maia"Ila"(f 27 November 2014)Ägare:Erika Öster.

 

Foto/Ägare:Erika Öster.

 

 

"Ila" 16 månader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2016

Mars 2016

 

8½  månad.  Augusti  2015. Foto:Cassandra Karlsson.

Augusti  2015.

 

 

 

   

"Ila"

"Ila"

 

Mars 2015.

 

Mars 2015.

28 Februari,2015.

 

Ägare:Erika Ester.Foto: Cassandra Karlsson,28 Februari,2015.