VeBell's Oberon,4 månader.Ägare Sophia Mellander.
 

     Verna Kjellman,Adler Salvius Väg 49,Tullinge.Tel 070-62 017 25

 Email: verna.kjellman@telia.com
2019-08-19